رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

نوع آزمون: وزارت بهداشت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰2 :
روزانه 22 نفر
شهریه پرداز 6 نفر
دانشگاه آزاد 0 نفر

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی:

"آموزش پزشکی" جز علوم بین رشته‌ایست که در پی کاربرد مفاهیم و یافته های روانشناسی تربیتی در آموزش علوم پزشکی می‌باشد. در واقع "آموزش پزشکی" با بهره‌گیری از نظریه‌ها و مبانی یادگیری به ارائه راهکار در آموزش علوم پزشکی می‌پردازد و هدف آن ارتقا آموزش در علوم پزشکی است.

مجموعه آموزش پزشکی در مقطع ارشد شامل 3 گرایش می‌باشد. در مقاله زیر مجموعه آموزش پزشکی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

متقاضیان شرکت در آزمون ارشد آموزش پزشکی می‌توانند فرآیند ثبت نام خود را در موعد مقرر، که در کانال تلگرام آموزشگاه فون آکادمی نیز اطلاع رسانی می شود، از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانیsanjeshp.ir انجام دهند.

مجموعه فون آکادمی با ارائه جامع‌ترین و بهترین خدمات آموزشی جهت آمادگی کنکور ارشد آموزش پزشکی، همچون مشاوره با رتبه‌های برتر، کلاس‌های تلگرامی، کلاس‌های آفلاین، جمع بندی و آزمون‌های آزمایشی می‌تواند مسیر قبولی شما را در هر کدام از گرایش‌های ارشد آموزش پزشکی هموار نماید.

Screenshot 105در ادامه به نکات و موارد مورد نیاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد آموزش پزشکی پرداخته می شود:

 • گرایش های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
 • مدارک مورد پذیرش شرکت در آزمون ارشد آموزش پزشکی به تفکیک گرایش
 • دروس امتحانی ارشد آموزش پزشکی به تفکیک گرایش
 • منابع امتحانی ارشد آموزش پزشکی
 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آموزش پزشکی به تفکیک گرایش
 • فرصت های شغلی و بازار کار رشته آموزش پزشکی

 گرایش های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی:

مجموعه آموزش پزشکی در مقطع ارشد شامل 3 گرایش می‌باشد. این گرایش‌ها شامل آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و تکنولوژی آموزش در علوم پزشکی است.

مشاوران مجموعه فون آکادمی آماده ارائه مشاوره به داوطلبان ارشد آموزش پزشکی می‌باشند تا با دید بازتری گرایش مناسب خود را انتخاب نمایند.

مدارک مورد پذیرش شرکت در گرایش‌های مختلف ارشد آموزش پزشکی:

از چه رشته ای می‌توان در آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی شرکت کرد؟ رشته‌های مجاز به شرکت در گرایش‌های مختلف مجموعه آموزش پزشکی طبق اعلام وزارت بهداشت در جدول زیر به تفکیک گرایش ارائه شده است.

ردیف

گرایش

مدارک مورد پذیرش

1

آموزش پزشکی

اعضای هیئت علمی گروه‌های علوم پزشکی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور؛ اعضای هیئت علمی گروه‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (با پرداخت شهریه)؛ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی؛ دارندگان مدرک دکترای عمومی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی؛ دکترای تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی؛ کارشناسی تمامی رشته‌های علوم پزشکی؛ رشته‌های علوم تربیتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی؛ علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشی

2

یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

دکترای عمومی پزشکی، دکترای عمومی داروسازی، دکترای عمومی دندانپزشکی؛ کارشناسی یا کارشناسی ارشد کلیه رشته‌های علوم پزشکی؛ کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و محیط زیست؛ مدیریت آموزشی؛ برنامه ریزی آموزشی؛ تحقیقات آموزشی؛ کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی؛ کارشناسی IT و کامپیوتر با گرایش نرم افزار؛ تکنولوژی آموزشی

3

تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در کلیه رشته‌های علوم پزشکی و دکتری عمومی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

کارشناسی در رشته‌های تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته‌های آموزش پزشکی، آموزش بهداشت، برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، مهندسی پزشکی، آموزش جامعه نگر در نظام سلامت و سلامت و رسانه (ژورنالیسم پزشکی)

دروس امتحانی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی و ضرایب آن به تفکیک گرایش:

دروس امتحانی ارشد آموزش پزشکی در هر سه گرایش شامل مبانی آموزش پزشکی، مدیریت آموزشی، روش تحقیق و آمار، مبانی تکنولوژی آموزشی و زبان عمومی می‌باشد و تفاوت در سه گرایش مربوط به ضرایب دروس است. در جدول زیر دروس و ضرایب آنها در ارشد آموزش پزشکی ارائه شده است.

مبانی آموزش پزشکی

مدیریت آموزشی

روش تحقیق و آمار

مبانی تکنولوژی آموزشی

زبان عمومی

آموزش

پزشکی

6

2

3

1

4

یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

6

2

3

2

4

تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

5

2

3

5

4

آموزشگاه فون آکادمی با ارائه بهترین و کاملترین خدمات آموزشی در رشته آموزش پزشکی ، این امکان را به داوطلبان می‌دهد که با کمک اساتید برجسته بر کلیه دروس تسلط یابند.

منابع امتحانی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی:

وزارت بهداشت منابع امتحانی ارشد آموزش پزشکی در دروس مبانی آموزش پزشکی، مدیریت آموزشی، روش تحقیق و آمار، مبانی تکنولوژی آموزشی و زبان عمومی را به شرح زیر اعلام نموده است.

نام درس

منبع معرفی شده از طرف وزارت بهداشت

1

مبانی آموزش پزشکی

1-اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی: تالیف دکتر علی اکبر سیف، انتشارات دوران، آخرین چاپ، 1392.

2-راهنمای عملی ارزیابی دانشجوی پزشکی: تالیف زبیر امین، سنگ چونگ یاپ، کهو هون انگ. ترجمه: عباسعلی نیازی، رضا کریمیان، مهدی نیکوسرشت، مسعود پیش جو، انتشارات: سخن گستر، 1393.

3-روانشناسی پرورشی نوین روانشناسی یادگیری و آموزش: تالیف دکتر علی اکبر سیف، انتشارات: انتشارات: دوران، چاپ 72، 1400

4-اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی: تالیف دکتر فتحی و اجارگاه، انتشارات: علم استادان، 1396.

5-طراحی آموزشی اثر بخش: تالیف گری آر موریسون-استیون ام. روس جرالد. مترجم: غلامحسین رحیمی دوست. انتشارات: دانشگاه شهید چمران، 1397.

6-مبانی طراحی آموزشی: تالیف سید عباس رضوی، دارویش نوروزی، انتشارات سازمان سمت، 1399.

7-Basics in Medical Education, Zubair Amin, KHO Hoon Eng. Second edition, 2009, publisher: World Scientific.

2

مدیریت آموزشی

1-تئوری‌های رهبری و مدیریت آموزشی، تونی بوش. مترجمان: مریم سامری، نرگس سکوتی، محمد حسنی، دانشگاه ارومیه، 1393.

2-اصول مدیریت تالیف دکتر رضائیان انتشارات سمت 1398.

3

مبانی تکنولوژی آموزشی

1-مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی، تالیف گروهی از مولفان، ویراستار حسین زنگنه جلد1، انتشارات آوای نور، 1391.

2-تکنولوژی آموزشی، تالیف هاشم محسنی زنوزی، انتشارات پسطرون، آخرین چاپ.

3-مبانی تکنولوژی آموزشی: رویکردهای ترکیبی و دیدگاه‌های بین رشته‌ای، تالیف اسپکتور، مایکل. ترجمه هاشمی، محمد. انتشارات کمانگیر 1396.

4

روش تحقیق و آمار

1-روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی: تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات: ویارایش، سال 1392، چاپ چهلم.

2-راهنمای جامع روش تحقیق در علوم پزشکی: تالیف دکتر فاطمه بهرام نژاد، ندا ثنایی، دکتر پریسا مرادی مجد، پروانه عسکری. انتشارات جامعه نگر. 1398: فصول اول تا یازده.

5

زبان

Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2: Bridging vocabulary. Longman.

Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student's book. Second Edition. Oxford University

Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student's book. Second Edition. Oxford University.

Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student's book. Third Edition. National Geographic Learning.

Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student's book. Third Edition. National Geographic Learning.

تعدد منابع در کنکور ارشد آموزش پزشکی اهمیت انتخاب منابع مناسب و تسلط بر آنها را پررنگ‌تر می‌کند. آموزشگاه فون آکادمی با آگاهی از نیاز دانشجویان به انتخاب منابع درست، معتبر و مبتنی بر رفرنس اصلی و با در نظر گرفتن محدودیت زمان اقدام به ارائه خدمات کمک آموزشی جامع و کاملی در راستای کنکور ارشد آموزش پزشکی نموده است. دریافت مشاوره از رتبه‌های برتر ارشد آموزش پزشکی می‌تواند شما را در رسیدن به رتبه‌های برتر ارشد آموزش پزشکی یاری رساند. برای دریافت مشاوره کافی است در سایت فون آکادمی ثبت‌نام و روی بخش مشاوره کلیک کنید و نوبت خود را رزرو نمایید. جلسه اول مشاوره به کاربران سایت به صورت هدیه تقدیم می‌گردد.

ظرفیت پذیرش ارشد آموزش پزشکی به تفکیک گرایش:

در جدول زیر ظرفیت پذیرش به تفکیک دانشگاه و دوره‌های روزانه و شهریه پرداز در هر سه گرایش مجموعه آموزش پزشکی یعنی آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی ذکر شده است.

گرایش

نام دانشگاه

ظرفیت روزانه

ظرفیت شهریه پرداز

آموزش پزشکی

اصفهان

3

1

ایران

3

0

تهران

3

0

شیراز

3

1

کرمان

3

1

مشهد

3

1

کل

18

4

یادگیری الکترونیکی در علووم پزشکی

تربت حیدریه

3

6

شهید بهشتی

3

1

شیراز

0

6

کل

6

13

تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

تهران

8

8

مشهد

4

1

کل

12

9

ظرفیت محدود پذیرش در هر کدام از گرایش‌های ارشد آموزش پزشکی موجب ایجاد رقابت بسیار زیادی در بین داوطلبان مجموعه آموزش پزشکی شده است. از همین رو مطالعه منابع درست و تسلط کافی بر منابع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. آموزشگاه فون آکادمی با بهره گیری از بهترین اساتید کشور، اقدام به ارائه بهترین و کامل‌ترین خدمات آموزشی در کنکور ارشد آموزش پزشکی نموده است که علاقمندان می‌توانند با بهره‌گیری از این خدمات قبولی خود را در آزمون ارشد آموزش پزشکی تضمین نمایند.

فرصت های شغلی و بازار کار رشته آموزش پزشکی:

فارغ التحصیلان ارشد و دکتری آموزش پزشکی می‌توانند به عنوان استاد یا مربی و با هدف تدریس و آموزش، جذب دانشگاه‌های علوم پزشکی و زیر مجموعه‌های آن گردند.

کسب رتبه برتر ارشد آموزش پزشکی با فون آکادمی

آموزشگاه فون آکادمی با افتخار آماده ارائه برترین و متفاوت‌ترین خدمات آموزشی در جهت دستیابی به آمادگی کامل در کنکور کارشناسی ارشد آموزش پزشکی می‌باشد. ما آماده‌ایم تا با ارائه خدمات زیر شما را به موفقیت برسانیم:

Screenshot 105مشاوره با رتبه های برتر ارشد آموزش پزشکی:

مشاوره با رتبه‌های برتر در مجموعه فون آکادمی فراتر از آن چیزی است که درباره مشاوره کنکور ارشد و دکترا انتظار دارید. تمامی مشاوران این موسسه آخرین و به روزترین متدهای مشاوره را زیر نظر دکتر امین علیزاده کسب و در مشاوره‌های خود به کار می‌گیرند. جلسه اول مشاوره به کاربران سایت به صورت هدیه (بدون پرداخت هزینه) تقدیم می‌گردد. کافی است در سایت فون آکادمی ثبت‌نام و روی بخش مشاوره کلیک و نوبت خود را رزرو کنید. موارد زیر از دیگر ویژگی‌های مشاوره با رتبه‌های برتر کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در آموزشگاه فون آکادمی می باشد:

 • جلسات مشاوره 30 تا 45 دقیقه و به صورت تماس تصویری
 • به کارگیری آخرین و به روزترین متدهای مشاوره
 • توجه به ابعاد روحی، روانی و انگیزشی داوطلب
 • اصلاح سبک زندگی و کیفیت مطالعه فرد
 • ارائه برنامه مطالعاتی ارشد آموزش پزشکی ویژه هر داوطلب

کلاس تلگرامی آموزش جامع نکات ارشد آموزش پزشکی:

زمان کافی برای مطالعه منابع ارشد آموزش پزشکی ندارید؟ به دنبال یادگیری سریع منابع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی هستید؟ کلاس تلگرامی آموزش جامع نکات کاملترین و جامع‌ترین منبع ارائه شده برای یادگیری نکات رفرنس‌های اصلی ارشد آموزش پزشکی است و این امکان را به شما می دهد که به سرعت و بدون اتلاف وقت بر این نکات مسلط شوید. در این دوره کلیه نکات درسی، تفاسیر و توضیحات مربوط به آنها به صورت نوشتاری و فایل صوتی و ویدئویی در کانال تلگرامی به دانشجو ارائه می‌شود و شما را از داشتن هر رفرنس مازادی بی‌نیاز می‌کند.

کلاس آفلاین آموزش صفر تا صد رشته آموزش پزشکی:

به دنبال تسلط کامل بر منابع ارشد آموزش پزشکی هستید؟ به رتبه تک رقمی ارشد آموزش پزشکی فکر می‌کنید؟ کلاس آفلاین آموزش صفر تا صد رشته آموزش پزشکی کامل‌ترین پکیج آموزشی مجموعه فون‌آکادمی است که کمک می‌کند شما بر تمامی مطالب موجود در منابع مسلط شوید. مبنای آموزش در این دوره رفرنس اصلی است زیرا ما بر این عقیده‌ایم که تنها منبع مناسب برای متقاضیان ارشد و دکتری همان کتاب اصلی است نه خلاصه کتاب. درکلاس آفلاین آموزش صفر تا صد کارشناسی ارشد آموزش پزشکی با استفاده از اساتید برجسته تمامی نکات رفرنس‌های اصلی خط به خط به دانشجو آموزش داده می‌شود. از جمله ویژگی‌های این کلاس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آموزش خط به خط تمامی نکات رفرنس‌های اصلی
 • ارائه مثال و تمرین در طول دوره
 • برگزاری‌ جلسات آنلاین رفع اشکال

آزمون‌های آزمایشی مرحله‌ای ارشد آموزش پزشکی:

آزمون‌های آزمایشی مکمل مطالعه است و نقش مهمی در ارزیابی دانش فرد دارد و به پیشرفت داوطلب در مسیر تحصیلی کمک می‌کند. آموزشگاه فون آکادمی با آگاهی از این امر، آزمون‌های مرحله‌ای را طراحی نموده است. این آزمون‌ها با هدف تمرین و تکرار و شبیه سازی شرایط کنکور ارشد برگزار می شود و دیدگاه ما این است که فرد به جای رقابت با سایر دانشجویان، در تلاش برای رقابت با خود باشد. این آزمون‌ها به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و مخصوص داوطلبانی است که حداقل از یکی دیگر از خدمات آموزشی آموزشگاه فون آکادمی استفاده کرده‌اند زیرا ما بر این عقیده هستیم که بدون آموزش شرکت در آزمون‌های آزمایشی مفید نخواهد بود و صرفا هدر دادن سرمایه است. اول آموزش ببینید و سپس آزمون بدهید.

دوره جمع بندی ارشد آموزش پزشکی:

فراموشی مطالب، سردرگمی در هنگام مطالعه، عدم اطمینان از تسلط بر مطالب و ترس از عقب بودن از برنامه از جمله مواردی است که داوطلبان در هنگام مطالعه با آن روبرو می‌شوند. راه حل مقابله با این مسائل مرور و جمع بندی اصولی و به موقع است. دردوره جمع بندی ارشد آموزش پزشکی که حدودا دو ماه مانده به کنکور آغاز می‌شود کلیه نکات و مطالب به صورت فشرده زیر نظر استاد مربوطه مرور می‌شود، سوالات سال‌های گذشته آنالیز می‌شود، نکات و دام‌های آموزشی بررسی می‌شود و داوطلب با آمادگی صد درصد به آزمون نهایی می‌رسد.

وب آزمون‌های جامع ارشد آموزش پزشکی:

وب آزمون‌های جامع یکی از خدمات منحصر به فرد آموزشگاه فون آکادمی می باشد. این آزمون‌ها که تحت وب انجام می‌شوند به طور کامل با کنکور اصلی شبیه‌سازی شده‌اند و در دو ماه پایانی منتهی به آزمون نهایی برگزار می‌شود. سوالات این آزمون‌ها توسط اساتید برجسته آموزشگاه فون آکادمی طراحی شده‌اند و کاملا به روز و منطبق با آخرین تغییرات می‌باشند. مشخصه اصلی این آزمون‌ها برگزاری وبینار پس از هر آزمون و ارائه پاسخ‌های تشریحی و بررسی نکات و دام های آموزشی به صورت آنلاین می‌باشد. بررسی سوالات به صورت آنلاین این امکان را به داوطلبان ارشد آموزش پزشکی می‌دهد که کاملا بر سوالات و نکات آنها تسلط یابند. ویدئو این وبینارها در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد تا درصورت نیاز مجدد بتواندآنها را بررسی نماید.

Screenshot 2

طرز تهیه پکیج آموزشی ویژه ارشد آموزش پزشکی:

به منظور تهیه هریک از محصولات فون آکادمی ویژه ارشد آموزش پزشکی به سایت آموزشگاه به آدرسWWW.fonacademy.ir در صفحه رشته تحصیلی خود مراجعه کنید.

و یا با شماره­ آموزشگاه تماس گرفته و داخلی 4 را وارد کنید: 02128422307

همچنین از طریق شماره زیر می­توانید با پشتیبانی در واتساپ و تلگرام در ارتباط در ارتباط باشید: 09057832226

فون آکادمی

ویژه آزمون­های ارشد و دکتری

وزارت بهداشت - وزارت علوم

آشنایی با مشاور این رشته:

 • مشاور: محمد عرب سرخی
 • دانشگاه محل تحصیل: علوم پزشکی اصفهان
 • وضعیت تحصیل: در حال تحصیل

رتبه های کسب شده:

 • رتبه 5 دکتری آموزش پزشکی 
 • بیش از 2 سال سابقه مشاوره

انتخاب زمان مشاوره

 • قابل رزرو می باشد
 • قبلا رزرو شده است
 • در حال رزرو توسط شخص دیگر می باشد
هیچ وقت مشاوره‌ای یافت نشد!

جهت رزرو پکیج مشاوره لطفا موارد ذیل را انتخاب کنید:

مدت زمان مشاوره (ماه): -
دفعات مشاوره در هر ماه: -
تعداد کل جلسات پکیج: -
هزینه هر جلسه مشاوره: 200,000 تومان
جمع کل: -
جمع کل تخفیف برای شما: -   (-)
مبلغ نهایی جهت پرداخت: -
نام وبینار
هزینه
عملیات
وضعیت
مدرسه تابستانه گوی و میدان ( فاز اول (کامل) و فاز دوم)
450,000 تومان
در حال ثبت نام
مدرسه تابستانه گوی و میدان ( دوره دیپ لرنینگ )
250,000 تومان
در حال ثبت نام
مدرسه تابستانه گوی و میدان ( دوره ماشین لرنینگ )
250,000 تومان
در حال ثبت نام
مدرسه تابستانه گوی و میدان ( دوره پایتون )
150,000 تومان
در حال ثبت نام

نظرات شما

ممنون بابت وبينارتون🌸 امكان دانلود ولينار يا مشاهده مجدد وبينار هس؟
avatar
مدرسه تابستانه گوی و میدان ( فاز اول (کامل) و فاز دوم)
مصطفی رجب زاده
عالی بود.
avatar
مرور آخر زبان انگلیسی
ندا فتوحی تفتی
عالی
avatar
جلسه توجیهی همکاران مسابقه ایده شو
آسو محمدی
سلام و عرض خسته نباشید و خداقوت خدمت تمامی کادر اجراییتون... بسیار بسیار شیوا و روان مطالبی ارزشمند رو دراختیارمون گذاشتید و واقعا هرجلسه از شنیدن صحبت های گرانبهاتون به فکر میفتیم و استفاده میکنیم🤌 خسته نباشین🤝
avatar
جلسه توجیهی همکاران مسابقه ایده شو
متین
سلام عالی بود😍
avatar
جلسه توجیهی همکاران مسابقه ایده شو
معصومه کریمی
جناب دکتر اولا خداقوت به تیم فوق‌العاده و دوم به خود شخصتون که با حال بیمار هم کارگاه رو به بهترین نحو ممکن اداره کردید واقعا از شرکت و بودن توی خانواده بزرگ فون‌آکادمی نهایت خوشحالی رو دارم و امیدوارم بیشتر ازتون یادبگیرم.
avatar
جلسه توجیهی همکاران مسابقه ایده شو
امیرمحمد فروتن نیا
وبینار کامل و بی نظیری بود خیلی خوشحالم که در این وبینار شرکت کردم مطالب مفید و کاربردی یاد گرفتم ممنون بابت راهنمایی ها و آموزش تون 🙏🏻❤️
avatar
جلسه توجیهی همکاران مسابقه ایده شو
زهره شرفی نژاد
بسیار عالی ، پر محتوا و تاثیر گذار بود خدا قوت
avatar
جلسه توجیهی همکاران مسابقه ایده شو
آیدا
توضیحات واضح و کامل بود
avatar
جلسه توجیهی همکاران مسابقه ایده شو
محمدمتین قهرمان پور

برای درج نظر خود لطفا وارد اکانت شوید.

Loading...
طراح سایت : گروه مانی